Begeleiding bij verandering
 

REFLEXIE

 
iStock-492708704.jpg
 

Wat

REFLEXIE begeleidt mensen bij veranderingen binnen organisaties. Veranderingen zijn helpend wanneer een organisatie of een samenwerking tussen organisaties niet meer loopt zoals ze willen of ooit voor ogen hadden.

'Roest' is iets wat sluipenderwijs ontstaat. Vaak blijft dit fenomeen lang onopgemerkt, maar zijn de gevolgen wèl voel- en zichtbaar: resultaten blijven achter, taken worden niet opgepakt, verzuim neemt toe, arbeidssatisfactie neemt af en samenwerking verloopt stroever. Net als een fiets met een verroeste ketting is aan de buitenkant niets te zien, maar knarst en hapert het achter de schermen. Als niet tijdig een anti-roestmiddel wordt ingezet, raken steeds meer onderdelen verroest en lopen meer mensen en samenwerkingsverbanden vast.

REFLEXIE biedt zo'n anti-roestmiddel door de mensen binnen de organisatie zichzelf te laten 'ontstroeven'. Wij doen dit door zorgvuldig en waardevrij te onderzoeken wat nu niet meer goed functioneert en wat daar de oorzaak van is. Leidende vragen bij het onderzoeksproces zijn: wat is waar aan de hand, wat loopt er precies vast en wie hebben daar last van, is het logisch dat dit gebeurt, wat is nodig en haalbaar om te kunnen 'ontstroeven'.

Op basis hiervan creeren we samen kleinschalige interventies op maat waarmee mensen direct aan de slag kunnen en die al binnen enkele weken tot nieuwe, functionele patronen kunnen leiden. Op die manier ontwikkelen mensen zichzelf en zijn zij, als meester van hun eigen verandering, actief betrokken bij dit proces.

Onze methode

De kern van de methode waarmee wij werken ligt in het reflecteren: het waardevrij onderzoeken (dus zonder (voor)oordeel) van de situatie of het vraagstuk en het vergroten van het zelflerende vermogen van alle betrokkenen. Soms lukt 'ontstroeven' in een enkel gesprek, andere keren is er meer nodig. De interventies zijn afhankelijk van het vraagstuk en de context en creëren we op maat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Het stellen van de juiste vraag brengt meer in beweging dan twintig antwoorden.”

REFLEXIE|organisatieadviES

 
iStock-492708704.jpg